Ecomonitor

Yksityisille      Asiantuntijoille      Yrityksille

Vesistöseuranta ja vesistötarkkailu uudistuvat vesipuitedirektiivin myötä

Vesistöseurantaa järjestetään myös Jyväsjärvellä EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi tulee väistämättä muuttamaan myös vesistöseurantaohjelmien ja tarkkailuohjelmien sisältöä direktiivin vaatimaan biologisempaan suuntaan. Se tarkoittaa, että biologisia menetelmiä tullaan käyttämään yhä enemmän, jotta tietoa vesistön ekologisesta tilasta saadaan riittävästi. Pelkät fysikaalis-kemialliset määritykset vesinäytteestä eivät enää riitä. Vesien tila tarkastellaan nykyään piilevien, kasviplanktonin, pohjaeläinten, vesikasvillisuuden ja kalojen avulla.

Ota yhteyttä, jos haluat keskustella oman yrityksesi vesistötarkkailun tilasta, jos haluat pyytää tarjousta tai tarvitset neuvoa vesistöseurannan erikoiskysymyksissä. Autamme mielellämmä ohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa, jossa huomioidaan uudet biologiset vaatimukset.© Ecomonitor Oy, info ( at ) ecomonitor . fi

Etusivu